HYGPAS1317 Form Pratiği

ETKİYE DÖNÜK

TOPLA AEROB

DAYANIKLILIK

PAS

F O R M   P R A T İ Ğ İ 

Topla aerob dayanıklılık pas form pratiğinin kurgulanmasında

en önemli zaman dilimi ‘’ an ‘’

Bir form pratiğinin olumlu bir etki yaratabilmesi için

1. Amacı

2. Heyecanı

3. Mesajı

4. Ruhu ve Sloganı olmalıdır

Picture 1.png
Screenshot 2021-03-25 at 15.02.20.png

N E R E D E Y İ Z ? 

 

N E R E D E   O L M A K   İ S T İ Y O R U Z?

 
Screenshot 2021-03-25 at 15.09.06.png
Screenshot 2021-03-25 at 15.11.35.png

ETKİYE DÖNÜK

TOPLA AEROB

DAYANIKLILIK

PAS

F O R M   P R A T İ Ğ İ 

STRATEJI PLANI

1. Geliştirmek istediğiniz durum nedir? 

2. Yapmak isteyip yapamadığımız, başarılı olmak isteyip olamadığımız durumlar nelerdir? 

3. Hangi durumda problem oluşuyor ve kendinizi yetersiz hissediyorsunuz? 

4. Durumu değiştirmek sizin için ne kadar ve niçin önemli? 

5. İyi olduğunuz bir anı düşünün. Şu an ile o ana arasında ne fark var? Neler yolunda gitmiyor? Kıyaslayın?

6. Daha önce böyle bir durumla karşılaştıysanız durumu nasıl düzelttiniz? O an neler yapmıştınız?

7. Durumu değiştirmek için neler düşünüyorsunuz? Neler yapabilirsiniz? Yeterli kaynaklarınız var mı? 

8. Nerelerden yardım alacaksınız?

Durumu değiştirmeye ne kadar hazırsınız? Kesin kararınızı verdiniz mi?

Screenshot 2021-03-25 at 15.39.19.png

NELERİ GELİŞTİRMEMİZ GEREKİYOR?

Öncelikle üzerinde çalıştığımız ATLETİK PERFORMANSLA birleştirdiğimiz parametrelerimiz

 1. Rakipten uzaklaşmak Nasıl? Niçin? Ne zaman?

 2. Rakibi hareket ettirmek Nasıl? Niçin? Ne zaman?

 3. Onu kışkırtmak bulunduğu yerden çıkarmak Nasıl? Niçin? Ne zaman?

 4. Açık alanı tanımlamak, o alana koşmak Nasıl? Niçin? Ne zaman?

 5. Doğru zaman ve biçimi oluşturmak, yapılandırmak Nasıl? Niçin? Ne zaman?

 6. Topla buluşmak Nasıl? Niçin? Ne zaman?

 7. Savunulması zor olan alanda alıcıyı topla buluşturmak. Nasıl? Niçin? Ne zaman?

 8. Savunulması zor olan alanda topla buluşabilme Nasıl? Niçin? Ne zaman?

 9. Ayarlanmak Nasıl? Niçin? Ne zaman?

 10. Kendini üç boyutlu konumlandırmak Nasıl? Niçin? Ne zaman?

 11. Alan yaratmak Nasıl? Niçin? Ne zaman?

 12. Topun geçişini kolaylaştırmak Nasıl? Niçin? Ne zaman?

 13. Oyunda çizgileri kullanabilme Nasıl? Niçin? Ne zaman?

 14. Topu en az temasla kullanabilir konuma getirmek Nasıl? Niçin? Ne zaman?

 15. En az temasla oynayabilme becerisi Nasıl? Niçin? Ne zaman?

 16. En az temasla topu diğer alan taşıyabilme Nasıl? Niçin? Ne zaman?

 17. Topu rakipten kaçırabilme Nasıl? Niçin? Ne zaman?

 18. Rakip uzakta iken topla oynayabilme, rakip yakında ikin topu en az temasla aktarabilme Nasıl? Niçin? Ne zaman?

 19. Zaman, alan, yaklaşma, uzaklaşma parametrelerini anlamlandırma Nasıl? Niçin? Ne zaman?

 20. Hareketlilik Nasıl? Niçin? Ne zaman?

 21. İletişim Nasıl? Niçin? Ne zaman?  

İlk geri bildirimimiz

Aferin; Neredeyse olacak, bir dahaki sefere!

ÖNEMLİ VE ÖZEL OLDUKLARINI HİSSETTİRİN